Human journey.

'We zitten in een nieuw tijdperk alleen het oude maakt tijdens de overgang wel nog een beetje veel lawaai'. -Karin Hamaker Zondag.

Je voelt aan de energie op aarde dat er iets gaande is. Dat je zelf zoekende bent naar meer betekenis of heelheid. Dat je vrede en vrijheid wil in jezelf en onder de mensheid. Je voelt dat het tijd is voor verandering, een ander perspectief om vanuit te leven. Mooi! Want dat is de energie van dit nieuwe Aquarius tijdperk. Omarm 'de tussentijd' en word je gewaar van de natuurlijke kracht van transformatie, eenheid bewustzijn, onvoorwaardelijke liefde (de zuivere hartenergie), naastenliefde, gelijkwaardigheid, compassie, vrijheid en vrije wil. Door je over te geven aan de stem van je hart kom je veel meer in verbinding met je oneindige hart- en creatie-kracht. Ont-dek jouw blauwdruk en onbewuste verstrikkingen vanuit je familiesysteem. Leef vanuit hartenergie en samenhang. Raak stevig gegrond op jouw geweten plek van waaruit je de hartverwarmende wereld binnen en buiten je gaat creëren die je wil voor al het leven.

Verbeter de wereld en begin in jezelf.

Je oorspronkelijke bewust-zijn in ere herstellen.

Voor levenskracht vanuit de bron, in liefde voor de creatie, zelfvertrouwen en vrijheid. Een proces om onbewuste patronen, oude wonden en verdrongen trauma te transformeren naar heelheid en eenheid.

  • In lijn komen met je hartkracht, blauwdruk en eenheidsbewustzijn
  • Steviger gegrond op jouw plek in je familiesysteem
  • Van binding naar verbinding
  • Communiceren vanuit je hartkracht

Zonnezegels, de 20 gezichten van de schepping - de Maya's leren ons dat er een blauwdruk ligt van liefde en perfectie in de schepping, waarin alles met elkaar verbonden is en waarin alles samenwerkt volgens universele wetten.

Familieopstelling en systemisch werk - aankijken wat aangekeken wil worden en een helende beweging maken, zodat het systeem weer in balans komt en je van binding naar verbinding gaat, wat wonderlijke veranderingen in gang zet.

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) - taal en je wereldbeeld is allemaal energie. Je bewust worden van je eigen overtuigingen, denkpatronen  en wereldbeeld en wat dit met jouw binnen en buitenwereld doet is super helend voor je geest. En hier bewust nieuwe denkpaden voor aanleggen geeft een grote shift in je gedrag waardoor je veel meer heelheid gaat ervaren. 

1 op 1

Energetische Shift Sessie

€ 159,97
1 op 1

Energetische Shift Sessie

€ 159,97

Opruimen van oude ballast (95% onderbewust) om je ware hartpotentiel vrijuit te leven.

Van hoofd naar hart. We leven in de tussentijd waarin we uitgenodigd worden om te kiezen van Ik- (denken) naar Zijns-bewustzijn (hartkracht). Kijk niet vanuit de rede maar vanuit bewustzijn. Oude hoog intelligente beschavingen die duizende jaren geleden leefde roepen ons aan om naar ons hart terug te keren en de vrede, wijsheid en kennis te hervinden en te leven die hier aanwezig is. Leer je gewaarworden hoe je innerlijk toestemt om het oude los te laten. De illusie te doorzien van het afgescheiden denken en de fysiologische beperking van familiesystemische regels en gewoontes diep in je vezels los te laten.

Wat krijg je:

  • Ontladen van triggers in je leven
  • Dieper inzicht in gedrag in je leven
  • Trauma('s) ontladen uit je leven en/ of van je voorouders
  • Inzicht en gedragsverandering om jouw potentie te leven
  • Vertrouwen in jouw hartkracht

Duur: 1,5 - 2 uur

Alles is energie.

Rouw, ontslag, ziekte, burn-out of een ander keerpunt in je leven zorgt voor ruimte en tijd voor bezinning en reflectie. Kies je ervoor om zo snel als mogelijk weer 'op de been' te raken om je oude weg te vervolgen met dezelfde zienswijze, gedrag en gevolgen..? Of  kies je nu bewust om eerst op adem te komen en met moed en vertrouwen dat fluisterende stemmetje vanuit je hart meer waarde en ruimte te geven. Je hart weet de weg, erop vertrouwen is je niet geleerd misschien maar je zult ervaren dat je veel meer in je natuurlijke kracht komt als je kiest voor de weg van je hart. Toestemmen om je gevoel te volgen is de eerste stap richting jouw levens veranderende mogelijkheden. En datgene te doen waardoor jij echt in je volle hartkracht komt te staan en het leven te leven  waar jij diep van binnen zo naar verlangt.

"Connecting the dots in reverse." 

- Steve Jobs

“We are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a human journey.”

-Stephen Covey

Hartkracht.

Uit onderzoek is gebleken dat ons hart zo'n 40.000 tot 60.000 keer meer geheugenopslag heeft dan ons brein en wordt als eerste ontwikkelt in de embryo fase. Je hart is zuivere, onvoorwaardelijke en oneindige liefdesenergie. We komen uit het tijdperk van de ratio wat zo'n 2000 jaar de boventoon voerde, waarvan de verzwakkende, ontwrichtende en afhankelijk makende werking nog heel zichtbaar is in onze westerse kapitalistische maatschappij. In het huidige nieuwe Aquarius tijdperk voert de hartenergie de boventoon. De  energie van bewustzijn, eenheid, holisme en vrijheid. Wij zijn die krachtige onvoorwaardelijke liefdesenergie wezens, bewustzijn en informatiedragers van alle tijden. Moeder aarde, de wateren, de planten, bomen, de dieren en wij zelf zijn met elkaar verbonden. Door deze verbindingen weer bewust te voeden en te herstellen vanuit onze hartkracht en eenheidsbewustzijn, zal het collectieve Aquarius bewustzijn toenemen en wij veel meer in lijn komen met onze natuurlijke hartkracht staat van zijn. Aho.   

April 2024 | Van hoofd naar hart.

Welkom bij de VAN HOOFD NAAR HART DAG!
Na deze dag kijk je nooit meer hetzelfde naar je familie (systeem), je gedachten, overtuigingen en communicatie. Van binding naar verbinding. Een proces om onbewuste patronen, oude wonden en verdrongen trauma te transformeren.

We gaan aan de slag met: Familieopstellingen/ systemisch werk en NLP.

NLP kent tien basisveronderstellingen ofwel overtuigingen, ze komen voort uit de vraag wat succesvolle mensen nu zo succesvol maakt. De grondleggers van NLP ontdekten dat bepaalde overtuigingen een positieve zienswijze, gemoedstoestand en levenshouding tot gevolg hebben, dat wil je toch!

Elk familiesysteem is een zogenoemde lotsgemeenschap die voortdurend op zoek is naar orde en balans en is verbonden met de grondorde. Dit vraagt dat ieder familielid werkelijk een eigen plek heeft en die vanuit de eigen positie invult. Niemand mag worden vergeten, buitengesloten of niet geëerd. Anders voelt een familielid in een volgende generatie zich onbewust verantwoordelijk om dit te herstellen. Hij/zij is dan 'verstrikt' in het systeem en leeft dan ongeweten het leven van een ander en kan zo niet werkelijk zichzelf zijn. In een constellatie wordt een glimp van deze onzichtbare lijnen van het lot zichtbaar.

De deuren gaan om 10.00u open, we starten om 10.30u en we sluiten af rond 16.00uur

Locatie: Het Klooster Waalre, Hoogstraat 8, 5581 BK Waalre

Flower of life

De Flower of Life, ofwel 'Bloem des Levens'  is een krachtig geometrisch symbool van 19-cirkels, bekend als het scheppingspatroon en een oeroude metafoor voor de verbondenheid van al het leven in het universum.

Locatie: Het Klooster Waalre, Hoogstraat 8, 5581 BK in Waalre

Bedrijven kunnen contact opnemen voor een passende offerte voor teamleden, team(s) of op maat gemaakte teamdagen.

Rating: 4.6666666666667 sterren
3 stemmen