Human journey.

'We leven in een nieuw tijdperk alleen het oude maakt tijdens de overgang wel nog een beetje veel lawaai'. -Karin Hamaker Zondag.

Je voelt aan de energie op aarde dat er iets gaande is. Dat je zelf zoekende bent naar meer betekenis of heelheid. Dat je vrede en vrijheid wil in jezelf en onder de mensheid. Je voelt dat het tijd is voor verandering, een ander perspectief om vanuit te leven. Mooi! Want dat is de energie van dit nieuwe Aquarius tijdperk. Omarm 'de tussentijd' en word je gewaar van je natuurlijke hartkracht van bewust-zijn, transformatie, eenheidonvoorwaardelijke liefde, gelijkwaardigheid (ik ben een andere jij), compassie, vrijheid en vrije wil. Ont-dek jouw blauwdruk en ontlaad onbewuste verstrikkingen vanuit je familiesysteem. Leven vanuit je hartenergie en samenhang. Raak stevig gegrond op jouw geweten plek van waaruit je de hartverwarmende wereld binnen en buiten je gaat creëren die je wil voor al het leven.

Van binnen naar buiten.

Je oorspronkelijke hart-bewust-zijn leven.

Als je je voorouders niet ter hart neemt, hoe kun je dan leven? zal een indiaan zeggen... Je voorouders ter hart nemen behoort tot de oerwaarden van ons bestaan, het is onze eigen afstamming waar vanuit jij levenskracht en wijsheid ontvangt.

Het leven schut soms HART aan je levensboom als een uitnodiging naar binnen, om in je hart te keren. Om in synchroniciteit te komen met je ware essentie. Voorouderlijk besef en het belang van generatieoverdracht is levenskracht. Weten tot welke aardefamilie je behoort, je zielsmissie, talenten en ontwikkeling leven geven veel meer gronding aan je bestaan. 

'Vallen' in het medicijn wiel Medicijnwiel numerologie | Je geboortedatum verteld over je ziel en levenspad, levensdoel, je talent en ontwikkel potentieel. Als je inzicht hebt in jouw medicijnwiel kun je makkelijker vanuit je natuurlijke kracht leven en ook veel makkelijker loskomen van imprints die steeds onprettige of zelfs pijnlijke ervaringen veroorzaken.

Zonnezegels, de 20 gezichten van de schepping - de Maya's leren ons dat ieder mens o.b.v. je geboortedatum een eigen galactische signatuur met unieke toon in zich draagt om vanuit een mooi leven te creëren in verbinding en harmonie. 

Familieopstelling en systemisch werk - Als je je voorouders niet ter hart neemt, hoe kun je dan leven, zal een indiaan zeggen. Je voorouders ter hart nemen behoort tot de oerwaarden van ons bestaan, het is onze eigen afstamming waar vanuit jij levenskracht en wijsheid ontvangt.

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) - taal en je wereldbeeld is allemaal energie. Je bewust worden van je eigen overtuigingen, denkpatronen  en wereldbeeld en wat dit met jouw binnen en buitenwereld doet is super helend voor je geest. En hier bewust nieuwe denkpaden voor aanleggen geeft een grote shift in je gedrag waardoor je veel meer heelheid gaat ervaren. 

  • Je bedoeling leven
  • Steviger gegrond op jouw plek in je familiesysteem
  • Van binding naar eenheid
  • Met gratie, genot en gemak vanuit liefde leven en creëren

Energetische Shift Sessie

1 op 1

Energetische Shift Sessie

€ 177,00
1 op 1

Energetische Shift Sessie

€ 177,00

Opruimen van oude ballast (95% onderbewust) om je ware hartpotentiel vrijuit te leven.

Van hoofd naar hart. We leven in de tussentijd waarin we uitgenodigd worden om te kiezen van Ik- (denken) naar Zijns-bewustzijn (hartkracht). Kijk niet vanuit de rede maar vanuit bewustzijn. Oude hoog intelligente beschavingen die duizende jaren geleden leefde roepen ons aan om naar ons hart terug te keren en de vrede, wijsheid en kennis te hervinden en te leven die hier aanwezig is. Leer je gewaarworden hoe je innerlijk toestemt om het oude los te laten. De illusie te doorzien van het afgescheiden denken en de fysiologische beperking van familiesystemische regels en gewoontes diep in je vezels los te laten.

Wat krijg je:

  • Ontladen van triggers in je leven
  • Trauma('s) ontladen uit je leven en/ of van je voorouders
  • Dieper inzicht in gedrag
  • Inzicht en gedragsverandering om vanuit hartkracht te leven
  • Vertrouwen in jouw hartkracht

Duur: 2 uur

Alles is energie.

Rouw, ontslag, ziekte, burn-out of een ander keerpunt in je leven zorgt voor ruimte en tijd voor bezinning en reflectie. Kies je ervoor om zo snel als mogelijk weer 'op de been' te raken om je oude weg te vervolgen met dezelfde zienswijze, gedrag en gevolgen..? Of kies je nu bewust om eerst op adem te komen en met moed en vertrouwen dat fluisterende stemmetje vanuit je hart meer waarde en ruimte te geven. Je hart weet de weg, erop vertrouwen is je misschien niet geleerd maar je zult ervaren dat je veel meer in je natuurlijke kracht komt als je kiest voor de weg van je hart. Toestemmen om je gevoel te volgen is de eerste stap richting jouw levens veranderende mogelijkheden. En datgene te doen waardoor jij echt in je volle hartkracht komt te staan en het leven te leven waar jij diep van binnen zo naar verlangt.

"We are traveler's on a cosmic journey,

Stardust, swirling and dancing in the eddies and whirlpools of infinity. Life is eternal. We have stopped for a moment to encounter each other, to meet, to love, to share. This is a precious moment. It's a little parenthesis in eternity."

 

- Paulo Coelho, The Alchemist. 

Hartkracht.

Uit onderzoek is gebleken dat ons hart zo'n 40.000 tot 60.000 keer meer geheugenopslag heeft dan ons brein en wordt als eerste ontwikkelt in de embryo fase. Je hart is zuivere, onvoorwaardelijke en oneindige liefdesenergie. We komen uit het tijdperk van de ratio wat zo'n 2000 jaar de boventoon voerde, waarvan de ontwrichtende en afhankelijk makende werking nog heel zichtbaar is in onze westerse kapitalistische maatschappij. In het huidige nieuwe Aquarius tijdperk voert de hartenergie de boventoon. De  oerenergie van bewust-zijn, eenheid, holisme en vrijheid. Wij zijn die creatie krachtige onvoorwaardelijke liefdesenergie wezens, bewustzijn en informatiedragers van alle tijden. Vader zon, moeder aarde, de wateren, de planten en bomen, de dieren en wij zelf zijn met elkaar verbonden. Door deze verbindingen weer bewust te voeden en te herstellen vanuit onze hartkracht en eenheidsbewustzijn, zal het collectieve Aquarius bewustzijn toenemen en wij veel meer in lijn komen met onze liefdevolle natuurlijke staat van zijn. Aho.   

Het heilige getal 13.

Het heilige vrouwelijke groeigetal. De levenswerveling. Het bestaan.

De schildpad heeft 13 vlakken op zijn rug met daaromheen 20 vlakjes 13:20. De 20 vlakjes symboliseren de zonnezegels (je galactische signatuur, je missie, talent en ontwikkelingen in dit leven) welke we in ons dragen op basis van onze geboorte datum. De 13 vlakken representeren de maanfases in een jaar (13 x 28 dagen) +1 dag buiten de tijd om het jaar te vieren en af te sluiten. Deze telling is niet alleen de grondorde van dagen maar veel meer een synchroon referentiekader voor het volgen van patronen van synchroniciteit in het leven. De maya's (ook wel de tijdbewaarders genaamd) leefde volgens hun galactische signatuur en de heilige 13 tonen, oerenergieën die ons de scheppingskracht geven om in de wereld te brengen waarvoor we gekomen zijn. Deze tijd. Hier en nu. Jouw leven, jouw talenten, drijfveren en levensmissie leven! Je hart weet de weg, het is tijd.

Voorschriften van de wet van tijd: tijd is van de geest. Tijd is de evolutie van bewust-zijn. Tijd is de universele factor van synchronisatie. Tijd is kunst. Levenskunst.

Flower of life.

De Flower of Life, ofwel 'Bloem des Levens'  is een krachtig geometrisch symbool van 19-cirkels, bekend als het scheppingspatroon en een oeroude metafoor voor de verbondenheid van al het leven in het universum.

Locatie: Het Klooster Waalre, Hoogstraat 8, 5581 BK in Waalre

Bedrijven kunnen contact opnemen voor een passende offerte voor teamleden, team(s) of op maat gemaakte teamdagen.

Rating: 4.5 sterren
4 stemmen