Energetische Shift Sessie

1 op 1
€ 150,00

Opruimen van oude ballast om je ware hartpotentiel vrijuit te leven.

We leven in de tussentijd waarin we uitgenodigd worden om te kiezen van Ik- naar Zijns-bewustzijn. Kijk niet vanuit de rede maar vanuit bewustzijn. Van hoofd naar hart. Oude hoog intelligente beschavingen begrepen duizende jaren geleden al hoe belangrijk het is om naar ons hart terug te keren en de vrede, wijsheid en kennis te hervinden en te leven die hier aanwezig is. Leer je gewaarworden hoe je innerlijk toestemt om het oude los te laten. De illusie te doorzien van het afgescheiden denken en de beperking van familiesystemische regels en gewoontes diep in de vezels los te laten.

Duur: 1,5 uur