Van Hoofd naar Hart Shift Sessie

1 op 1
€ 179,00

Je universele intelligentie activeren om je ware hartpotentiel vrijuit te leven.

Van hoofd naar hart. We leven in de tussentijd waarin we uitgenodigd worden om te kiezen van Ik- (denken) naar Zijns-bewustzijn (hartkracht). Kijk niet vanuit de rede maar vanuit bewustzijn.

"Wat zou liefde doen?" Je plek nemen waarvoor je hier nu gekomen bent. Oude hoog intelligente beschavingen die duizende jaren geleden leefde roepen ons aan om naar ons hart terug te keren en de vrede, wijsheid en kennis te hervinden en te leven die hier aanwezig is. Je (voor)ouders achter je weten en gewaarworden hoe je innerlijk toestemt om het oude los te laten en de illusie te doorzien van het afgescheiden denken.

Wat gaan we doen:

  • Je plek nemen
  • Her-inneren wie je werkelijk bent
  • Vertrouwen in jouw hartkracht, van binnen naar buiten
  • Gewaar worden van zuivere energie uitwisseling en versterking

Duur: 2,5 uur

Aarde

Water

Vuur

Lucht

Ether