Van hoofd naar hart dag! Zondag 26 mei 2024

Workshop
€ 67,00

Welkom bij de VAN HOOFD NAAR HART DAG!
Na deze dag kijk je nooit meer hetzelfde naar je familie (systeem), je gedachten, overtuigingen en communicatie. Van binding naar verbinding. Een proces om onbewuste patronen, oude wonden en verdrongen trauma te transformeren.

We gaan aan de slag met: Familieopstellingen/ systemisch werk en NLP.

NLP kent tien basisveronderstellingen ofwel overtuigingen, ze komen voort uit de vraag wat succesvolle mensen nu zo succesvol maakt. De grondleggers van NLP ontdekten dat bepaalde overtuigingen een positieve zienswijze, gemoedstoestand en levenshouding tot gevolg hebben, dat wil je toch!

Elk familiesysteem is een zogenoemde lotsgemeenschap die voortdurend op zoek is naar orde en balans en is verbonden met de grondorde. Dit vraagt dat ieder familielid werkelijk een eigen plek heeft en die vanuit de eigen positie invult. Niemand mag worden vergeten, buitengesloten of niet geëerd. Anders voelt een familielid in een volgende generatie zich onbewust verantwoordelijk om dit te herstellen. Hij/zij is dan 'verstrikt' in het systeem en leeft dan ongeweten het leven van een ander en kan zo niet werkelijk zichzelf zijn. In een opstelling wordt een glimp van deze onzichtbare lijnen van het lot zichtbaar.

De deuren gaan om 10.00u open, we starten om 10.15u en we sluiten af rond 16.15uur

Locatie: Het Klooster Waalre, Hoogstraat 8, 5581 BK Waalre